Contact Us

Zip Code:100022

Factory Address:No. 188, Xinhai Street, Fushan high-tech industrial development district, Yantai, Shandong, China

Beijing Branch:Building 18, No.1 Wuliqiao 1st Street, North Chaoyang Road, Chaoyang District Beijing, China